In: Ikke kategoriseret

Alle er musikalske
30. august 2016

“Jeg er ikke musikalsk”, “jeg har slet ikke rytme i kroppen”, “jeg er helt tonedøv”. Den slags kommentarer hører vi både til vores workshops og til middagsselskaber temmelig tit. Lidt for tit, synes vi. “Amusi”, som det kaldes når mennesker er tonedøve findes rent faktisk, men kun blandt 0,5% af befolkningen – med andre ord hos én ud af 200. Så når mennesker siger, at de er umusikalske, så er det ofte løgn – simpelthen. En behændig løgn ganske vist, der sandsynligvis dækker over usikkerhed, men kunne det også hænge sammen med den gængse opfattelse af hvad musikalitet er? Mange tror nemlig, at musikalitet betyder at man kan spille på et instrument eller synge pænt. Og når de så kan hverken eller, så må det betyde, at de er umusikalske.

I den australske dokumentar-udsendelse “Music of the Brain” prøvede hjerneforskere at finde ud af hvordan den musikalske hjerne fungerer. Mere specifikt ledte de efter et musisk center i hjernen – en pendant til fx. vores sprogcenter, vores motoriske center osv. – men det de opdagede var, at der ikke var ét bestemt sted, hvor den musiske evne fandt sted. Musikaliteten manifesterede sig derimod ved at være et plastisk netværk, der kunne få forskellige områder af hjernen til at arbejde sammen.

I vores perspektiv er det vældig interessant, for det har stærke paralleller til hvordan vi opfatter musikalitet. Vi ser nemlig til vores workshops hvordan folk kan agere musikalsk uden at have nogen musikalsk træning, og vi ved også fra vores professionelle virke som musikere, at man sagtens kan spille musikalsk uden at være virtuos på sit instrument. (Man kan så argumentere for en ny opfattelse af hvad det vil sige at være virtuos, men det må komme senere). For os er musikalitet nemlig det der gør, at sammenspillet swinger, at …

Read More
Ufrivilligt kreativ – fejlens potentiale
30. august 2016

Fejl. De er alle steder. Umulige at undgå. Kommer når man mindst venter det. Frygtet og og berygtet, og hvis man begår en sådan størrelse, så skal den om muligt helst holdes hemmelig eller forties ihjel. Eller?

Set med musiske briller åbner der sig en helt ny og spændende verden af muligheder, hvis man tager sine fejl seriøst, så at sige! Dermed ment, at vi i musikken vælger at det er ok at fejle, og ikke nok med det – det er en præmis at når fejlen nu engang er opstået, så SKAL den undersøges nærmere. Ofte ender vi ligefrem med at benytte os af en af de muligheder en sådan “uforudset hændelse” har skabt. Det er fejlens mystiske potentiale og en kilde til inspiration, som vi helst ikke vil undvære, og det får os til at tænke, om det overhovedet er muligt at være kreativ uden at begå fejl? Og antager vi at det ikke er muligt at eliminere fejl, bør vi så ikke skabe en kultur, hvor det at fejle værdsættes i stedet for at være tabu?

Vi kan jo starte på eget landkort, altså musik med improvisation. For her er det ikke muligt at undgå fejl. Slet ikke endda. Når vi improviserer i musikken er vi netop igang med at skabe noget helt nyt, og i denne kreative proces, hvor der skal udvikles nye og værdifulde ideér eller stilles spørgsmålstegn ved det traditionelle i en given situation, er det ok at fejle. Her er det set med vores øjne nærmest en regel eller en præmis at der skal fejles.

I musikken forsøger vi ikke at eliminere fejl – det vil være utopi at tro at det vil kunne lade sig gøre. I stedet vælger vi aktivt at undersøge en fejl, når den nu engang er opstået. Vi …

Read More
Artikel om “den musikalske organisation”
30. august 2016

Kan din arbejdsgiver forlange at du skal kunne agere musikalsk i dit arbejde? Og hvad vil det egentlig sige? Betyder det bare at man som ansat skal være ovenud fleksibel hvad angår arbejdstider og arbejdsopgaver, eller handler det mere om at taste i en bestemt rytme på tastaturet, når du skriver dine mails til direktionen? Journalist Bjørn Themsen stiller bl.a. skarpt hvad musikalitet kan være, og han har i den forbindelse interviewet Ketil Duckert herfra og sociolog Rasmus Willing. Og så har Bjørn fundet Udenrigsministeriets definition af hvad de kræver, når deres medarbejdere skal agere musikalsk.

Fra artiklen:
Musikalitet er en svær størrelse at definere og endnu vanskeligere at forlange af folk uden musikalsk baggrund – og alligevel er det faktisk et mere eller mindre formuleret krav i mange innovative virksomheder i dag…Læs hele artiklen om “den musikalske organisation” ved at klikke her.

Read More
Nulstil dig selv!
30. august 2016

– det er vores udgangspunkt, når vi som musikere skal opfinde og være kreative på kommando. Vi skaber et rum for os selv hvor alle idéer pr definition er gode og alt i verden kan lade sig gøre. Det gode ved denne tilstand er, at der ikke findes rammer, bedømmelse eller evaluering, og det giver plads til bare at finde på. Vi kalder det at “slippe forudfattethed og undgå evaluering” og for os er det en mental grundindstilling der er nødvendig for at kunne generere nye idéer. Vi har ingen forventninger til vores “produkt” endnu og er åbne for alle muligheder og skæve vinkler. Og det er noget, vi træner: det at nulstille sig selv og bare følge strømmen af idéer.

En af de ting vi gennem vores uddannelsessystem er bedst trænet i er jo netop af evaluere, bedømme og vurdere og det kan gøre det svært at slå det fra, når vi skal være kreative. Men det har vi brug for at kunne, for “hunde gør af det de ikke forstår” som den græske filosof Heraklit sagde – dvs. vores kritiske sans fælder ofte de idéer vi ikke har mødt før – altså de nye. I det skabende rum må vi fokusere på det positive i alle idéer og se hvor de kan bringe os hen – hvilke associationer idéerne giver os. Vores evalueringsevne har vi så brug for når vi har været kreative og skal vurdere hvilke af vores idéer, der skal videreudvikles. Så efter vi har været kreative kan vi så at sige bygge vores prototype-produkt og teste det for at se om det er en god idé (for os kunne det fx være om basgangen i vores melodi skal spilles på en ukulele i stedet for en bas).

Vi har fundet et par vinkler på denne …

Read More
Virkelighedens Maestro
30. august 2016

For en god uges tid siden udnævnte organisationen Lederne “Årets Leder 2011”. Og i løbet af efteråret har vi set på lederen af det klassiske orkester i “Maestro”-udsendelsen på DR. Så vi tænkte, at det var passende at sætte fokus på et par af de store musikalske ledere – altså stille skarpt på hvad det er, en musikalsk leder eller dirigent gør for at få sine medarbejdere til at gøre et godt stykke arbejde og spille sammen. For som det nu engang er med ledelse, så er der mange forskellige måder at gribe det an på.

Vi har samlet et par koryfæer fra forskellige steder i det musikalske landskab, og vi starter i den klassiske ende.

Claudio Abbado – den italienske stjernedirigent (Berlin Philharmonikerne, La Scala operaen mm.) – var gæstedirigent i et symfoniorkester i New York. Her sad en af vores bekendte og spillede cello og undrede sig over hvad det var, Abbado lavede. Han stod nemlig ikke og dirigerede på traditionel facon, men pegede frem og tilbage forskellige steder i orkestret. Så i en pause spurgte vores ven ham hvorfor han ikke dirigerede og fik følgende svar (frit efter hukommelsen): “Min opgave er at få orkestrets musikere til at lytte til hinanden; musikken og det faglige kører af sig selv, så jeg skal sørge for, at trompeterne på 3. række lytter efter violinerne det rigtige sted, og at kontrabasserne hører efter slagtøjet de steder, hvor de spiller sammen. Og så til koncerten dirigerer jeg normalt, for det er det publikum gerne vil se.”

Sergiu Celibidache, som blev tildelt Sonnings musikpris i 1970, var meget inspireret af zen buddisme i sit arbejde som dirigent. Han var kendt og måske ligefrem frygtet for sine meget lange og udmattende prøveforløb forud for sine koncerter. Han ønskede at hans musikere skulle kunne …

Read More
Musikalitet med 5 toner
30. august 2016

Nu nærmer året sig sin afslutning og hvorfor ikke kigge tilbage og nyde et stykke med musikalitet her på falderebet. For Bobby McFerrin kan bare det der; og det kan publikum for den sags skyld også! Klippet er fra New Science Festival tilbage i 2009, og det er i vores øjne endnu et glimrende eksempel på at alle besidder en grundlæggende musikalitet. Det er en fornøjelse at se hvordan publikum “snydes” til at synge de rigtige toner i pentatonskalaen og så gør det jo heller ikke noget at Hr. McFerrin selv improviserer over sit store organiske keyboard bestående af publikums stemmer.

Godt nytår til jer alle – vi glæder os til at blogge med jer i 2012.

[tentblogger-vimeo 5732745?reddit]…

Read More
Ledelse og forandringsprocesser i Human Ressource Management
30. august 2016

Hvad kan de kreative fag-discipliner bidrage med når det gælder forandring og samarbejde inden for HRM? Det var det spørgsmål Dansk HRM forening havde stillet forskellige oplægsholdere til årets første arrangement i onsdags. Især Ole Fogh Kirkebys filosofiske overvejelser ifm. ledelse og meningsdannelse i organisationer samt kunstens betydning og kunnen indenfor dette felt var en inspirerende omgang. Creative Business deltog selv i arrangementet, og hvis du har lyst til at læse mere om hvordan vi bærer os ad, når vi bruger musikken til at stille skarpt på samarbejde og innovation, kan du læse mere på I Do Arts blogroll.…

Read More
Musikalsk metaforik
30. august 2016

Vi bruger dem som regel uden at tænke over det, og de indgår som en naturlig del af vores sprog og den måde vi udtrykker os. Metaforer er et krydderi der gør din læsning eller anekdote spændende og interessant og udstyret med dette våben, er det ofte muligt at beskrive det der kan være så svært at forklare. Måske er det netop også derfor at man ubevidst vælger at bruge musikalske metaforer, når man vil beskrive og tydeliggøre dynamikken i et samarbejde eller andre mere komplekse relationer. Når vi nu vælger at stille skarpt på musikalsk metaforik, så er det fordi vi som musikere bruger disse billeder og modeller fra musikkens verden på en mere bevidst måde i vores professionelle liv.

Vi ser på et par stykker og fortæller vores “inside-information” om hvad de betyder. Og spørgsmålet er, om det kunne give lidt nyt liv til udtrykkene og lidt inspiration til dagligdagen?

“At swinge sammen”

Når vi bruger udtrykket at noget swinger betyder at der er et rytmisk mønster – et groove – der virkelig rykker. Og hvis man skal have den fornemmelse så handler det ikke så meget om at hver musiker spiller præcist som en maskine hele tiden, men mere om at man spiller præcist ift gruppen. Tænk på James Browns band i forhold til en trommemaskine. De swinger ved hele tiden at tilpasse sig til hinandens spil selvom små variationer hele tiden sker i tempo, dynamik osv. Netop derfor er det så svært at få en trommemaskine til at swinge. Det kræver nemlig en særlig form for lydhørhed, hvor alle i bandet lytter koncentreret til hinanden og passer det, de selv spiller til resten af bandet. Selvom vi taler om et fastlåst rytmemønster, så er det netop de små variationer der skaber swinget toppet med en kollektiv …

Read More
Monk’s advice – gode råd fra jazz-fronten
30. august 2016

Don’t play everything (or every time); let some things go by. Some music is just imagined. What you don’t play can be more important than what you do play.

Citatet er fra jazzpianisten Thelonious Monks liste over gode råde til sin medmusikant Steve Lacy i 60’erne. Og det minder meget om den måde en anden jazzmusiker taler om interaktion, nemlig vibrafonisten Stefon Harris, der på “TED talks” siger: “jazz is a lot more about what you can percieve than what you can actually do.”

Begge citater kredser om alt det vi ikke siger og gør i musikken, og at vi kan høre ting i musikken, der ikke fysisk er der – altså implicit. Det lyder jo hokus-pokus-agtigt, men man kunne også sætte ord som finfølelse, lydhørhed, opmærksomhed på, og så bliver det pludselig mere spiseligt – og genkendeligt. For denne måde at lytte aktivt på kender vi jo fra kommunikationen med vores medmennesker, hvor vi skal lytte til det, der ikke bliver sagt, eller læse mellem linierne for at forstå hinandens hensigter.

Hvad hvis man skifter ordene “jazz” og “musik” ud med for eksempel kommunikation eller samarbejde? Har Monk så noget at fortælle os? Efter en lettere omskrivning kunne der stå:

“Sig ikke alt – lad visse ting passere. Noget kommunikation er implicit. Det du ikke siger kan være vigtigere end det du siger”.

og

“Samarbejde handler mere om hvad du kan opfatte end hvad du rent faktisk kan udtrykke”.

De to citater siger noget om hvilken kraft det at lytte har. Og det er vores opfordring: næste gang du skal kommunikere med en kollega eller har gang i et samarbejdsprojekt med dit team, så lyt! Eksperimentér med hvordan situationen folder sig ud, når du lader din kollega være i centrum og selv giver plads og bare lytter.

Se iøvrigt …

Read More
Påstand nr. 1: Alle mennesker er musikalske
30. august 2016

Påstand nr. 1: Alle mennesker er musikalske from Creative Business on Vimeo.

En formiddag i slutningen af marts ’12 sætter Creative Business sig for at efterprøve deres vigtigste påstand. Kan en gruppe tilfældige mennesker der aldrig før har spillet musik lave et orkester og spille sammen? Og hvis ja, hvorfor?…

Read More