top1
“At hvile for tungt i tillærte mønstre, vil ofte begrænse den nødvendige, risikofyldte kreative improvisation.”
by Frank J. Barrett, professor ved U.S. Naval Academy